Blog

Dłuższe życie każdej pralki to... nowe ustawodawstwo

Dłuższe życie każdej pralki to... nowe ustawodawstwo


Dłuższe życie każdej pralki to... nowe ustawodawstwo

Pod koniec kwietnia br., Parlament Europejski przegłosował nowe prawo, które ma na celu zmianę kultury konsumenckiej poprzez zachęcanie do naprawy urządzeń elektronicznych i sprzętów domowych zamiast ich wymiany na nowy sprzęt.

Dotychczasowe praktyki producentów, takie jak utrudnianie dostępu do części zamiennych lub projektowanie urządzeń nie do naprawy, doprowadziły do wzrostu ilości odpadów elektronicznych i negatywnego wpływu na środowisko.

Nowe regulacje mają przeciwdziałać temu trendowi poprzez zobowiązanie producentów do oferowania usług naprawy po rozsądnych cenach, nawet po upływie okresu gwarancyjnego. Prawo ma obejmować szeroki zakres sprzętów, w tym smartfony, pralki, zmywarki i wyświetlacze elektroniczne, a lista ta ma być sukcesywnie rozszerzana.

Jednym z kluczowych punktów nowych przepisów jest zapewnienie konsumentom dostępu do tanich części zamiennych oraz narzędzi do naprawy. Ponadto, producenci nie będą mogli stosować praktyk utrudniających naprawę, takich jak wprowadzanie klauzul umownych czy oprogramowania uniemożliwiającego naprawę przez osoby trzecie.

Ważną zmianą jest również wprowadzenie dodatkowego roku ochrony dla urządzeń, które zostaną naprawione jeszcze na gwarancji. To ma zachęcić konsumentów do wyboru naprawy zamiast wymiany produktu na nowy.

Nowe regulacje mają również przeciwdziałać celowemu postarzaniu produktów przez producentów, co polega na projektowaniu urządzeń tak, aby miały krótszy okres użytkowania i wymagały częstszej wymiany. Dzięki nowym przepisom, producenci będą musieli produkować wytrzymalsze i bardziej naprawialne produkty, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych.

Przepisy przewidują także wprowadzenie europejskiej platformy internetowej, gdzie będzie można znaleźć lokalne warsztaty naprawcze lub sprzedawców towarów po naprawie.

Aby nowe przepisy mogły wejść w życie, muszą zostać zatwierdzone przez Radę, a państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na ich wdrożenie do prawa krajowego.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/agenda/briefing/2024-04-22/0/wzmocnienie-prawa-konsumentow-do-naprawiania;
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/AG/2024/02-22/1296871EN.pdf;