Blog

Kontrola trzeźwości pracowników

Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) ustanowiono przepisy umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników. W myśl art. 221c §1 Kodeksu pracy (dalej: kp) pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli ...
Czytaj więcej

Praca zdalna

W związku z licznymi ograniczeniami nakładanymi na obywateli w stanie epidemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie szeregu zmian organizacyjnych, umożliwiających im kontunuowanie prowadzenia działalności poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy dla zatrudnionych pracowników. ...
Czytaj więcej

END Europejski Nakaz Dochodzeniowy

Ważny, aczkolwiek niezbyt często stosowany, w kontekście praw podejrzanego czy oskarżonego, środek alternatywny wobec ENA (EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA). Nie trzeba bowiem sięgać zawsze po ENA, żeby zapewnić udział w przesłuchaniu podejrzanego czy oskarżonego. Sukces EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA, jako instytucji, ...
Czytaj więcej

Zasadnicze zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

Wprowadzono obszerne i zasadnicze zmiany w kodeksie karnym wykonawczym, który zawiera przepisy dotyczące przebiegu wykonywania kar, środków karnych oraz tymczasowego aresztowania. Jest to akt prawny o fundamentalnej roli w zakresie praw i obowiązków skazanych i tymczasowo aresztowanych. Należy przy tym pamiętać, że jedną z ...
Czytaj więcej

Od 5 maja obowiązuje nowa naklejka. Za jej brak grozi kara

Drodzy kierowcy, od dnia 5 maja br. wchodzi w życie obowiązek umieszczania na szybie samochodu nalepki uprawniającej do wjazdu do strefy czystego transportu. Warto pamiętać, iż póki co strefy takie jeszcze nie obowiązują! Jednakże po ich wprowadzeniu zgodnie z art. 96c. kodeksu wykroczeń "kto nie przestrzega zakazu wjazdu ...
Czytaj więcej

Zagadnienia prawa karnego procesowego - Zakazy dowodowe

Ciekawe zagadnienie prawa karnego procesowego w zakresie rozumienia zakazu dowodowego, określonego w przepisie art. 174 k.p.k. Art. 174 k.p.k. brzmi: "Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych". Przepis w zasadzie krótki i dosyć jednoznaczny, a jednak ...
Czytaj więcej