Blog

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot, przysługujące na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) ...
Czytaj więcej

SZERSZA OCHRONA NABYWCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAKUPIONYCH OD DEWELOPERA

SZERSZA OCHRONA NABYWCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAKUPIONYCH OD DEWELOPERA Już od 1 lipca 2024 roku każdy zakup mieszkania od dewelopera będzie wiązał się z ochroną w postaci Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG). Do tej pory ochrona DFG dotyczyła jedynie inwestycji, w której deweloper zaczął sprzedawać mieszkania/domy po ...
Czytaj więcej

Dłuższe życie każdej pralki to... nowe ustawodawstwo

Dłuższe życie każdej pralki to... nowe ustawodawstwo Pod koniec kwietnia br., Parlament Europejski przegłosował nowe prawo, które ma na celu zmianę kultury konsumenckiej poprzez zachęcanie do naprawy urządzeń elektronicznych i sprzętów domowych zamiast ich wymiany na nowy sprzęt. Dotychczasowe praktyki producentów, takie ...
Czytaj więcej

PRZEPADEK POJAZDU MECHANICZNEGO

PRZEPADEK POJAZDU MECHANICZNEGO 14 marca 2024 roku wszedł w życie przepis art. 44b Kodeksu karnego, na mocy którego możliwe jest orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego. W sytuacjach wskazanych w ustawie orzeczenie takiego przepadku jest obowiązkowe. Co w praktyce oznacza orzeczenie przepadku? Oznacza to, że sprawca przestępstwa ...
Czytaj więcej

Prawo spadkowe - Testament audiowizualny i ustny

Rząd proponuje wprowadzenie istotnych zmian w obszarze prawa spadkowego w zakresie formy sporządzania testamentu ustnego. Pojawił się pomysł na utrwalenie ostatniej woli przez spadkodawcę w drodze testamentu audiowizualnego. Rozpoczynając rozważania przyznać trzeba, że forma testamentu notarialnego daje najwyższą gwarancję ...
Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym wprowadzone ustawą z 7 lipca 2022 r.

ISTOTNE ZMIANY W KODEKSIE KARNYM WYKONAWCZYM wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Począwszy od 1 października 2023 roku weszła w życie zmiana dotycząca rozpoznawania wniosków o warunkowe przedterminowe ...
Czytaj więcej