Blog

PRZEPADEK POJAZDU MECHANICZNEGO

PRZEPADEK POJAZDU MECHANICZNEGO 14 marca 2024 roku wszedł w życie przepis art. 44b Kodeksu karnego, na mocy którego możliwe jest orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego. W sytuacjach wskazanych w ustawie orzeczenie takiego przepadku jest obowiązkowe. Co w praktyce oznacza orzeczenie przepadku? Oznacza to, że sprawca przestępstwa ...
Czytaj więcej

Prawo spadkowe - Testament audiowizualny i ustny

Rząd proponuje wprowadzenie istotnych zmian w obszarze prawa spadkowego w zakresie formy sporządzania testamentu ustnego. Pojawił się pomysł na utrwalenie ostatniej woli przez spadkodawcę w drodze testamentu audiowizualnego. Rozpoczynając rozważania przyznać trzeba, że forma testamentu notarialnego daje najwyższą gwarancję ...
Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym wprowadzone ustawą z 7 lipca 2022 r.

ISTOTNE ZMIANY W KODEKSIE KARNYM WYKONAWCZYM wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Począwszy od 1 października 2023 roku weszła w życie zmiana dotycząca rozpoznawania wniosków o warunkowe przedterminowe ...
Czytaj więcej

Nowelizacja prawa spadkowego 15 listopada 2023

Od dnia 15 listopada 2023 r. ustawodawca zapowiedział zmiany w prawie spadkowym, które mają dotyczyć rozszerzenia podstaw niegodności dziedziczenia, ograniczenia kręgu spadkobierców ustawowych oraz oceny zachowania terminu do złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku lub uchylenia się przez spadkobiercę ...
Czytaj więcej

DZIEDZICZENIE - KILKA UWAG OGÓLNYCH

Zmarła twoja ciotka, siostra, konkubina bądź inny bliski? Zastanawiasz się, czy po śmierci babki nadal będziesz mógł mieszkać w mieszkaniu, którego Ci użyczyła? A może dostałeś wezwanie z sądu w sprawie zmarłej osoby, o której istnieniu nie miałeś pojęcia? Poniższy artykuł może stanowić odpowiedź na nurtujące ...
Czytaj więcej

Kontrola trzeźwości pracowników

Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) ustanowiono przepisy umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników. W myśl art. 221c §1 Kodeksu pracy (dalej: kp) pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli ...
Czytaj więcej

Praca zdalna

W związku z licznymi ograniczeniami nakładanymi na obywateli w stanie epidemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie szeregu zmian organizacyjnych, umożliwiających im kontunuowanie prowadzenia działalności poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy dla zatrudnionych pracowników. ...
Czytaj więcej