Blog

Doniosła zmiana prawa cywilnego

Po kilkudziesięciu latach ulegają zmianie ogólne terminy przedawnienia roszczeń. Co ważne, co do zasady terminy przedawnienia upływać będą z końcem roku kalendarzowego. Ponadto sąd będzie brał pod uwagę z urzędu upływ terminu przedawnienia roszczeń skierowanych przeciwko konsumentom. Ukróci to działalność firm skupujących ...
Czytaj więcej

Prywatne blokady na koła to nielegalna represja

Z wyroku Sądu Okręgowego II instancji w Katowicach, który zapadł 23 czerwca 2017 r., zarządca dróg wewnętrznych (np. wspólnota mieszkaniowa) może wprowadzić opłaty za parkowanie na swoim terenie, ale nie ma prawa ich egzekwować poprzez zakładanie blokad na koła. Wyrok ten konkretnie zapadł w sprawie firmy nadzorującej parkowanie ...
Czytaj więcej

PREZYDENCKI AKT ŁASKI PRZED PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIEM POSTĘPOWANIA

PREZYDENCKI AKT ŁASKI PRZED PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIEM POSTĘPOWANIA NIE WYWOŁUJE ŻADNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym ...
Czytaj więcej

WYGRANA PRZEZ NAS SPRAWA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Wygrana przez nas sprawa przed Sądem Najwyższym dotycząca ZUS i nie słusznie naliczanego odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne. Według Sądu Najwyższego wykonawca robót budowlanych nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia robotnika, który okazjonalnie podejmuje prace ziemne. Przedmiotem ...
Czytaj więcej

BEZ OBAW O TERMIN DO WNIESIENIA APELACJI DLA OBROŃCY Z URZĘDU

Wyznaczenie obrońcy z urzędu na podstawie art. 80a § 2 k.p.k., w celu sporządzenia apelacji (art. 444 § 2 k.p.k.) w brzmieniu tych przepisów z okresu od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 14 kwietnia 2016r. nakłada na sąd obowiązek doręczenia temu obrońcy odpisu wyroku z uzasadnieniem, od której to czynności rozpoczyna się dla niego ...
Czytaj więcej