Blog

PREZYDENCKI AKT ŁASKI PRZED PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIEM POSTĘPOWANIA

PREZYDENCKI AKT ŁASKI PRZED PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIEM POSTĘPOWANIA

PREZYDENCKI AKT ŁASKI PRZED PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIEM POSTĘPOWANIA NIE WYWOŁUJE ŻADNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH.

Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych). Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści art. 10 w zw. z art. 7, art. 42 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. II. Zastosowanie prawa łaski przed datą prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. UCHWAŁA SKŁADU 7 SĘDZIÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 31 MAJA 2017R.