Specjaslizacja

Specjalizacja

Kancelaria adwokacka prowadzi na Śląsku szeroki wachlarz spraw z zakresu:

  • Prawa cywilnego
  • Prawa gospodarczego
  • Prawa karnego
  • Prawa autorskiego
  • Prawa medycznego
  • Prawa pracy
  • Prawa egzekucyjnego

page2_img2

Kompleksowa opieka prawna

Prowadzimy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, tak w zakresie drobnych przedsiębiorców jak i dużych spółek prawa handlowego, w tym spółek akcyjnych. Obsługa taka obejmuje kompleksową opiekę prawną, co doprowadziło do specjalizacji w wielu dziedzinach, które dotyczą problemów prawnych podmiotów gospodarczych, jak sporządzanie kontraktów, prowadzenie sporów sądowych, negocjacji z kontrahentami czy związkami zawodowymi.

 

Specyfika niektórych Klientów wymusiła biegłość w prawie autorskim, medycznym, pracy czy egzekucyjnym. Przez wiele lat uczestniczyliśmy też w procesie zamówień publicznych.

Kancelaria Adwokacka sporządziła dziesiątki umów dotyczących bardzo skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych, np. z zakresu budownictwa, obejmujących swoją wartością wielomilionowe kwoty.

Ponadto od początku działalności Kancelaria doskonali biegłość w zakresie spraw karnych, zarówno kryminalnych jak i karno – gospodarczych, tzw. white collar cases oraz karnoskarbowych, a także dochodzi roszczeń od zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych.

Praktyka w dziedzinie prawa cywilnego rozwinęła się i zaowocowała bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentacji osób fizycznych w sprawach majątkowych, jak roszczenia o zapłatę, działy majątku dorobkowego małżonków lub spadkowego.