Blog

Od 5 maja obowiązuje nowa naklejka. Za jej brak grozi kara

Od 5 maja obowiązuje nowa naklejka. Za jej brak grozi karaDrodzy kierowcy,
od dnia 5 maja br. wchodzi w życie obowiązek umieszczania na szybie samochodu nalepki uprawniającej do wjazdu do strefy czystego transportu.

Warto pamiętać, iż póki co strefy takie jeszcze nie obowiązują! Jednakże po ich wprowadzeniu zgodnie z art. 96c. kodeksu wykroczeń "kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych".

Czym są Strefy Czystego Transportu?

To specjalnie wydzielone obszary na terenie gmin, po których swobodnie poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Po SCT mogą jeździć swobodnie różne rodzaje pojazdów ? w tym z napędem benzynowym i dieslowskim. Jedynym kryterium jest spełnianie odpowiednio wysokiej normy emisji spalin EURO.

Do stref takich bez żadnych ograniczeń będą mogły wjeżdżać pojazdy elektryczne (z zielonymi tablicami rejestracyjnymi). Ponadto pojazdy, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne, są zwolnione od zakazu wjazdu na mocy ustawy. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r., (Dz. U. 2018 poz. 317) nalepkę będzie trzeba umieścić lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Sposób wydawania nalepek określi rada gminy w uchwale, w której ustanowi strefę. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż koszt jej wydania nie ma przekraczać 5 zł.

Poniżej przedstawiamy wzór obowiązującej nalepki:


wzór obowiązującej nalepki