Opracowywanie projektów umów

Opracowywanie projektów umów

Umowy potrafią być bardzo wymagające, potrzeba bowiem ogromnej wyobraźni, żeby opracować projekt umowy, który zabezpieczy Klienta przed wszelkimi potencjalnymi niebezpieczeństwami, jakie mogą płynąć z zawarcia kontraktu.

Mierząc się z umową należy spróbować wyobrazić sobie w jakich sytuacjach znajdzie się Klient w związku z jej realizacją i jakie mechanizmy wprowadzić, żeby nie było wątpliwości jak się w danej sytuacji kształtują prawa i obowiązki stron.

Zawsze powinno się spędzić z Klientem dużo czasu i pozwolić, żeby opowiedział, ze swojej praktyki biznesowej, jak widzi wykonywanie danej umowy, gdzie upatruje zagrożeń, jakie słabych punktów się obawia. Czasami, jeśli to możliwe, trzeba przeprowadzić wywiad gospodarczy celem ustalenia, jak zachowuje się druga strona przy wykonywaniu umów.

Adwokat Krzysztof Bohosiewicz szczególnie lubi tę „zabawę” z umowami, w których każde użyte słowo może zmieniać sytuację strony umowy diametralnie. Największe projekty umów jakie pisał obejmowały kilkadziesiąt stron i wielomilionowe kontrakty.