Przygotowanie i opracowanie zagadnienia cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Dokumentacja cen transferowych

Przygotowanie i opracowanie zagadnienia cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi to ogrom pracy analitycznej, zwłaszcza, że samo zagadnienie cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczy przecież ze swojej istoty podmiotów raczej dużych i o dużej dynamice sprzedaży.

Zadanie jest też bardzo odpowiedzialne, gdyż właściwe przedstawienie zagadnienia może mieć zasadnicze znaczenie dla oceny transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi przez służby skarbowe.