Blog

SĄD NAJWYŻSZY W UCHWALE 7 SĘDZIÓW PRZESĄDZIŁ ISTOTNĄ KWESTIĘ O SKUTKACH PROCESOWYCH I MATERIALNYCH

SĄD NAJWYŻSZY W UCHWALE 7 SĘDZIÓW PRZESĄDZIŁ ISTOTNĄ KWESTIĘ O SKUTKACH PROCESOWYCH I MATERIALNYCH

Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot osoba pozostająca we wspólnym pożyciu określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. pozostawania we wspólnym pożyciu, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. (uchwała z dnia 25 lutego 2016r., I KZP 20/15)