Blog

Kontrola trzeźwości pracowników

Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) ustanowiono przepisy umożliwiające pracodawcy wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników. W myśl art. 221c §1 Kodeksu pracy (dalej: kp) pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli ...
Czytaj więcej

Praca zdalna

W związku z licznymi ograniczeniami nakładanymi na obywateli w stanie epidemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie szeregu zmian organizacyjnych, umożliwiających im kontunuowanie prowadzenia działalności poprzez stworzenie odpowiednich warunków pracy dla zatrudnionych pracowników. ...
Czytaj więcej

Prawo pracy w sytuacji stanu zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się zapytaniami czy w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego pracodawca ma możliwość wydania pracownikowi polecenia wykorzystania w tym okresie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego, a także czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, to w pierwszej kolejności ...
Czytaj więcej

WYGRANA PRZEZ NAS SPRAWA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Wygrana przez nas sprawa przed Sądem Najwyższym dotycząca ZUS i nie słusznie naliczanego odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne. Według Sądu Najwyższego wykonawca robót budowlanych nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia robotnika, który okazjonalnie podejmuje prace ziemne. Przedmiotem ...
Czytaj więcej