Blog

PRZEPADEK POJAZDU MECHANICZNEGO

PRZEPADEK POJAZDU MECHANICZNEGO 14 marca 2024 roku wszedł w życie przepis art. 44b Kodeksu karnego, na mocy którego możliwe jest orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego. W sytuacjach wskazanych w ustawie orzeczenie takiego przepadku jest obowiązkowe. Co w praktyce oznacza orzeczenie przepadku? Oznacza to, że sprawca przestępstwa ...
Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie Karnym Wykonawczym wprowadzone ustawą z 7 lipca 2022 r.

ISTOTNE ZMIANY W KODEKSIE KARNYM WYKONAWCZYM wprowadzone ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600) Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Począwszy od 1 października 2023 roku weszła w życie zmiana dotycząca rozpoznawania wniosków o warunkowe przedterminowe ...
Czytaj więcej

END Europejski Nakaz Dochodzeniowy

Ważny, aczkolwiek niezbyt często stosowany, w kontekście praw podejrzanego czy oskarżonego, środek alternatywny wobec ENA (EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA). Nie trzeba bowiem sięgać zawsze po ENA, żeby zapewnić udział w przesłuchaniu podejrzanego czy oskarżonego. Sukces EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA, jako instytucji, ...
Czytaj więcej

Zasadnicze zmiany w kodeksie karnym wykonawczym

Wprowadzono obszerne i zasadnicze zmiany w kodeksie karnym wykonawczym, który zawiera przepisy dotyczące przebiegu wykonywania kar, środków karnych oraz tymczasowego aresztowania. Jest to akt prawny o fundamentalnej roli w zakresie praw i obowiązków skazanych i tymczasowo aresztowanych. Należy przy tym pamiętać, że jedną z ...
Czytaj więcej

Zagadnienia prawa karnego procesowego - Zakazy dowodowe

Ciekawe zagadnienie prawa karnego procesowego w zakresie rozumienia zakazu dowodowego, określonego w przepisie art. 174 k.p.k. Art. 174 k.p.k. brzmi: "Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych". Przepis w zasadzie krótki i dosyć jednoznaczny, a jednak ...
Czytaj więcej

BEZ OBAW O TERMIN DO WNIESIENIA APELACJI DLA OBROŃCY Z URZĘDU

Wyznaczenie obrońcy z urzędu na podstawie art. 80a § 2 k.p.k., w celu sporządzenia apelacji (art. 444 § 2 k.p.k.) w brzmieniu tych przepisów z okresu od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 14 kwietnia 2016r. nakłada na sąd obowiązek doręczenia temu obrońcy odpisu wyroku z uzasadnieniem, od której to czynności rozpoczyna się dla niego ...
Czytaj więcej